PRIRUČNIK ZA TRENIRANJE (24)

Aktivne metode

Vođeno otkrivanje

Vođeno otkrivanje je aktivno i induktivno metoda podučavanja kojom se igrači vode kroz njihovo učenje, na osnovu sopstvene kreativnosti i njihove sposobnost istraživanja. Igraču nisu ponuđeni odgovori ili rješenja; nego su hranjeni informacijama, kad god im zatrebaju, da im olakšaju njihovu potragu za rješenjima. Igrač djeluje sa velikom fleksibilnosti, iako mu u tome pomažu uslovi koje stvara nastavnik.

U nastavku su navedene glavne karakteristike I proceduralna struktura vođenog otkrivanja u smislu organiziranja, izvođenja i evaluacije treninga:

 • Polazna tačka je kreativnost igrača i sposobnost istraživanja. Unutrašnja motivacija igrača je neophodna u poticanju njihove aktivnosti učešća.
 • Uključuje igranje aktivnog, kognitivnog igrača ulogu u vlastitom učenju, za razliku od tradicionalna nastava, koja mehanizuje učenje kroz ponavljanja.
 • Igrač je taj koji otkriva postavljene prijedloge naprijed od strane trenera kao dio procesa suđenja i greške, kojem se daje prioritet u odnosu na konačni rezultat i evaluiran kao dio procesa učenja.
 • Postoji specifičan odnos između trenera i igrača, pri čemu prvi stvara probleme da bi se potonji riješili i intervenirali da ponude sugestije i smjernice bez davanja odgovora.
 • Rješenja se mogu naći usmeno ili putem same motoričke radnje.

Trener pozitivno pojačava ispravan rješenja koje nudi igrač.

 • Igrač se procjenjuje sa globalne tačke gledišta koji uzima u obzir svaki aspekt, fokusiranje koliko god je to moguće na način na koji igrač se može ponašati, i to ne samo na motorički aspekt predložene vježbe.
 • Igrači moraju biti u stanju da postepeno zamisle elemente koji će ih dovesti do rezultata kojima se nadaju, što će ih motivisati da postignu to.
 • Ovaj tip modela podstiče razvoj donošenja odluka tokom motoričkih radnji.
 • Trener može pokazati igračima ispravan smjer sa smjernicama i tragovima koji pružaju osnova za njihova pretraživanja, a pitanja jesu takođe suštinska.
 • Naknadna evaluacija se nastavlja sa trenažnim procesom, koji se odvija uglavnom kroz metodu ispitivanja. Kao rezultat, ova evaluacija je bliže povezana sa učenjem procesa nego njegov rezultat.
 • U vođenom otkrivanju od vitalnog je značaja da igrač bude sa željom za traženjem rješenja. To da to postigne, trener mora kreirati niz situacije koje mogu stimulirati inicijativu igrača.
 • Kognitivni, emocionalni/socijalni, psihološki, taktički i tehnički aspekti su razvijeni u isto vrijeme kao i motoričke sposobnosti.
 • Kada koristi ovu metodu trener mora postavite zadatke koji su na dohvat ruke igrača (problemi koji imaju rješenja) i moraju, kao rezultat, da variraju njihov stepen težine u skladu sa perceptivnim, kognitivnim i analitičkom sposobnosti igrača.
 • Analiza naučenog i naknadnom povratnom informacijom je jasnije i lakše razumjeti i imat će više utjecaja na razvoj igrača.

Ciljevi koje treba postići kao rezultat vođenih otkrivanja su kako slijedi:

 • Uključiti igrača u podučavanje/učenje procesa i takođe u procesu evaluacije, sa ciljem ostvarivanja smislenog učenja.
 • Razvijati kognitivne sposobnosti igrača, podsticanje njihovog ukupnog razvoja i sposobnost stvaranja i istraživanja.
 • Za poboljšanje sposobnosti igrača da reaguje kada suočeni sa situacijama u igri i novim stimulansima.
 • Ohrabriti igrača da iskoristi svoju inicijativu i da ih motiviše da uče.
 • Prilagoditi nastavni sadržaj vještinama učenja igrača, bolje odmjerite količinu vremena za vježbanje koje im je potrebno (sačekajte da pronađu odgovor).
 • Uključiti komponentu obuke u faze evaluacije, čime se proširuje

proces.

 • Poboljšati sposobnost igrača da analiziraju ie valuiraju sebe, dozvoljavajući im da se razvijaju razumnije razumijevanje igre. Stvoriti poseban odnos između trenera i igrača, poboljšavajući komunikaciju i podstičući protok informacija između njih, jer je igrač taj koji traži informacije.

– Nastavlja se,

NK MOSTAR vodi SEJO REBAC, bivši fudbaler FK Velež Mostar, omladinski reorezentativac Jugoslavije, uspješan malonogometaš koji je sa MNK Karaka tri puta bio prvak BiH. Nastupao za futsal reprezentaciju BiH. Sada trener u NK Mostar.

FIS-GOL TIM

Sarajevo, 21.12.2022.

 

 

Nedavno objavljeno