FIS GOL 83-91

Switch to desktop Register Login

SDP PLAN ZA SPORT I KULTURU(2)

PODRŠKA SAVEZIMA I FINANSIRANJE SPORTA

Oporezivanjem kladionica osigurati sredstva za sport

Naše državne reprezentacije su ponos naše države, ali većina sportskih saveza Bosne i Hercegovine je na ivici opstanka zbog nedostatka finansija.

Umjesto da su naši savezi fokusirani na ostvarivanje što boljih sportskih rezultata, oni se moraju baviti osiguranjem finansija kako bi uopšte reprezentacije opstale.

Država nije stala financijski iza naših sportskih saveza te su reprezentacije prepuštene same sebi.

Još gora je situacija kada su u pitanju sportski klubovi u BiH, koji jedva skupljaju novac da bi uopšte mogli igrati domaće lige, a za predstavljanje domovine u Evropi i svijetu jednostavno nemaju dovoljno novca.

ČINJENICE

 • Sportski savezi su prepušteni sami sebi
 • Država nema sistem finansiranja sporta
 • Sportski klubovi ne mogu parirati regiji i Evropi

NAŠ PLAN

Planiramo osigurati finansije za naše sportske saveze za osnovne godišnje troškove kako bi se savezi mogli posvetiti ostvarivanju što boljih sportskih rezultata i predstavljanju naše države na međunarodnom nivou.

Javna preduzeća koja pozitivno posluju će imati obavezu podrške našim reprezentacijama, a ekonomskim reformama ćemo oporezovati kladionice i dio tog novca uložiti u sportske saveze i infrastrukturu.

Pored sportskih saveza planiramo osigurati novčane premije za sportske klubove koji ostvare pravo nastupa u međunarodnim takmičenjima.

KLJUČNI PROJEKTI

 • Uvesti finansiranje troškova saveza
 • Oporezivanjem kladionica osigurati sredstva za sport
 • Osigurati premije za klubove koje nastupaju u međunarodnim takmičenjima

STRATEGIJA ZA SPORT I KULTURU

Za strateški razvoj kulture i  sporta

Nadležnosti za sport i kulturu su podijeljeni između državne vlasti, entitetskih nivoa, kantonalnih, pa čak i do jedinica lokalne samouprave.

Trenutno ne postoje jasne strategije za sport i kulturu na državnom i entitetskim nivoima koje bi davale jasne smjernice i upute kako da ulažemo i razvijamo kulturu i sport.

Zakon o sportu je nedorečen i nije kvalitetno spušten na niže nivoe organizovanja i vlasti u Bosni i Hercegovini.

Kada je u svijetu sporta sve više prisutan privatni kapital koji služi za razvoj, u Bosni i Hercegovini nije moguća privatizacija klubova koji imaju status udruženja građana.

ČINJENICE

 • Nemamo strategiju za razvoj sporta i kulture
 • Nemamo agenciju koja bi koordinirala sportske aktivnosti u BiH
 • Zakoni iz ovih oblasti su nedorečeni

NAŠ PLAN

Planiramo donijeti Strategije za razvoj kulture i za razvoj sporta u Bosni i Hercegovini. Smatrao da Strategija treba biti usvojena na državnom nivou, ali da je jednako važno da strategije donesu i entiteti, kantoni i lokalne zajednice jer je oblast kulture i sporta podijeljena između svih nivoa u Bosni i Hercegovini.

Planiramo na nivou države i entiteta osnovati i agencije za sport koje bi koordinirale radom svih nivoa vlasti u BiH kada je u pitanju sport, također bile zadužene za utrošak i realizaciju projekata od  prikupljenih sredstava na osnovu oporezivanja kladionica i priliva sredstava od međunarodnih partnera. Smatramo da je potrebno izmijeniti i Zakon o sportu BiH kako bi se otklonili nedostaci u zakonu. Planiramo izmjenama zakona omogućiti privatizacije sportskih klubova u BiH.

KLJUČNI PROJEKTI

 • Donijeti strategiju za razvoj sporta na svim nivoima vlasti
 • Donijeti strategiju za razvoj kulture na svim nivoima vlasti
 • Osnovati agenciju za sport
 • Izmijeniti Zakon o sportu
 • Omogućiti privatizaciju sportskih klubova

FINASIRANJE INSTITUCIJA KULTURE I EDUKACIJA MENADŽERA U KULTURI

Stabilan izvor finansija za institucije kulture

Sredstva koja se izdvajaju za institucije kulture su veoma mala i nisu dovoljna za razvoj kulture u Bosni i Hercegovini. Međutim, i ona sredstva koja izdvajaju razni nivoi vlasti nisu kvalitetno organizovana i često budu potrošena na tehničko materijalne potrebe tih institucija iako su se sa kvalitetnijom racionalizacijom i organizacijom mogla puno kvalitetnije utrošiti.

Problem organizacije institucija kulture je velika razlika između dva segmenta u rukovođenju tim institucijama, a to su ekonomsko-organizacijski segment i segment kreiranja sadržaja za koji je zadužena ta institucija. Rijetko kada se može pronaći dobar menadžer koji shvata potrebe kulturnog sadržaja i programa kao i one ekonomsko-organizacijske potrebe institucije. Institucije kulture od državnog značaja i dalje nisu riješile svoj status.

 

ČINJENICE

 • Ugroženo finansiranje institucija kulture BiH
 • Nedovoljno sredstava i neracionalan utrošak tih sredstava
 • Loše upravljanje institucijama kulture

NAŠ PLAN

Planiramo povećati sredstva koja se trenutno izdvajaju za kulturu, ali paralelno sa tim procesom vršiti proces racionalizacije utroška tih sredstava kako bi što veći iznos išao u razvoj kulture, a ne na materijalno-tehničke troškove potrebne za rad tih institucija.

Organizovati edukacije za menadžere institucija kulture i u tim edukacijama odvojiti ekonomski segment od kreiranja kulturnog sadržaja.

Cilj nam je pronaći stabilan izvor sredstava za 7 institucija kulture od državnog značaja kako bi se te institucije mogle posvetiti organizovanju svojih aktivnosti, a sa druge strane pokušati pronaći način za rješavanje pravnog statusa tih institucija.

KLJUČNI PROJEKTI

 • Povećati izdvajanja za kulturu
 • Obezbijediti siguran izvor sredstava za sedam institucija kulture od državnog značaja
 • Edukacija menadžmenta i racionalizacija utroška finansija u institucijama kulture  

FIS-GOL TIM

Septembra,2018

 •  

Copyright by FIS GOL 83-91.

Top Desktop version